Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka stanowi podstawową informację o celach, sposobach przetwarzania oraz
bezpieczeństwie Twoich danych osobowych, jako użytkownika strony: www.mimka.pl
(zwanej dalej Stroną). Zapoznając się z Polityką prywatności dowiesz się kto jest
administratorem Twoich danych osobowych, jakie dane osobowe są przez Stronę zbierane, w
jakich celach są wykorzystywane oraz jak są chronione.
§1. Informacje podstawowe

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: FLOW Spółka z ograniczoną
  odpowiedzialnością, z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (66-400), ul. Sosnkowskiego
  35/12, NIP: 5993270858, REGON: 524036848, KRS: 0001010876
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
  1) poczty e-mail: kontakt@mimka.pl
  2) telefonicznie:
 3. Z regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną możesz się zapoznać tutaj: xxx

§2. Zasady przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe z poszanowaniem następujących zasad:
  1) w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm);
  2) rzetelnie i uczciwie (rzetelność);
  3) w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność);
  4) w konkretnych celach i nie „na zapas” (minimalizacja);
  5) nie więcej niż potrzeba (adekwatność);
  6) z dbałością o prawidłowość danych (prawidłowość);
  7) nie dłużej niż potrzeba (czasowość);
  8) zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych (bezpieczeństwo).
  §3. Cele, podstawy prawne i zakres przetwarzania danych
 2. Twoje dane będziemy przetwarzać:
  1) w celach kontaktowych, aby udzielić ci odpowiedzi na Twoją wiadomość przesłaną
  nam bezpośrednio drogą e-mailową na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego
  interesu Administratora związanego z koniecznością udzielenia Ci odpowiedzi.
  2) w celach marketingowych, jeśli zapisałeś się na newsletter,
  3) w celu realizacji Twojego zamówienia, na podstawie zawartej umowy sprzedaży
  (poprzez skuteczne złożenie zamówienia dochodzi do zawarcia umowy, w której my
  występujemy w roli sprzedawcy, a Ty kupującego),
  4) w celu utworzenia i prowadzenia dla Ciebie konta użytkownika,

5) w celach umożliwienia Tobie komentowania materiałów zamieszczanych na naszej
stronie na podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora
związanego z możliwością komentowania zawartości strony internetowej.
6) w celach związanych z prowadzeniem przez nas profilu firmowego w mediach
społecznościowych (takich jak Facebook / Instagram / TikTok) na zasadach
określonych przez właścicieli danego medium (portalu) i informowania w nim o
naszych produktach, promocjach i innych wiadomościach dotyczących naszej
działalności, co uważamy za nasz prawnie uzasadniony interes,
7) w celach technicznych przy użyciu plików cookies (ciasteczka techniczne), na
podstawie realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora związanego z
prawidłowym działaniem i funkcjonowaniem Strony.
8) w celach statystycznych i analitycznych, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez
nas plików cookies do celów analitycznych (ciasteczka analityczne).
9) w celach marketingowych, jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas plików
cookies do celów marketingowych (ciasteczka marketingowe)

 1. Przetwarzamy Twoje dane w zakresie:
  1) jeśli prześlesz nam wiadomość e-mail to będziemy przetwarzać dane, które będą w
  niej zawarte. Przekazanie nam danych w e-mailu następuje dobrowolnie. W każdym
  czasie możesz zwrócić się do nas z prośbą o usunięcie tych danych.
  2) jeśli zapiszesz się na newsletter to będziemy przetwarzać Twój adres e-mail. Zapis na
  newsletter jest dobrowolny i w każdym czasie możesz z niego zrezygnować.
  3) jeśli zakupisz na stronie produkty to, aby zrealizować Twoje zamówienie będziemy
  przetwarzać: Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres dostawy, numer
  telefonu, adres e-mail i inne dane zawarte w formularzu zamówienia, niezbędne do
  wywiązania się przez nas z umowy. Podanie tych danych stanowi warunek złożenia
  zamówienia i zawarcia umowy.
  4) w przypadku założenia konta użytkownika będziemy przetwarzać dane, które podasz
  w formularzu rejestracyjnym, a w szczególności: Twoje imię i nazwisko, adres e-mail,
  nr telefonu, adres zamieszkania, płeć. Podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail
  stanowi warunek założenia konta użytkownika.
  5) jeśli postanowisz opublikować komentarz na Stronie to będziemy przetwarzać Twoje
  imię oraz adres e-mail. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje dobrowolnie.
  W każdym czasie możesz usunąć swój komentarz.
  6) jeśli polubisz lub w inny sposób dołączysz do naszego profilu w mediach
  społecznościowych (np. Facebook) będziemy przetwarzać Twoje dane, które podałeś
  w danym medium i do których będziemy mieli dostęp. W celu zakończenia
  przetwarzania możesz zakończyć subskrypcję naszego profilu.
  7) pozostałe dane, które Administrator przetwarza to adres IP i inne dane zapisywane w
  plikach cookies. To Ty decydujesz w jakim zakresie będziemy mogli wykorzystać
  pliki cookies z Twoimi danymi. Przekazanie nam danych w ten sposób następuje
  dobrowolnie. W każdym czasie możesz zmienić swoje preferencje. Możesz to zrobić
  w swojej przeglądarce internetowej lub też po usunięciu zapisanych plików cookies
  pochodzących z naszej Strony.

8) API zewnętrznych partnerów: Nasza strona może korzystać z API (interfejsów
programistycznych aplikacji) dostarczanych przez zewnętrznych partnerów w celu
zintegrowania różnych funkcjonalności, takich jak mapy, usługi analityczne,
reklamowe czy media społecznościowe. Korzystanie z tych API może prowadzić do
tworzenia dodatkowych ciasteczek lub korzystania z istniejących ciasteczek w celu
przetwarzania danych użytkowników. Zewnętrzni partnerzy mogą przechowywać i
przetwarzać te dane zgodnie z własnymi politykami prywatności.

§4. Odbiorcy danych oraz zamiar przekazywania danych do Państwa spoza EOG lub

organizacji międzynarodowej

 1. Odbiorcami Twoich danych osobowych są:
  1) podmiot zajmujący się administrowaniem Stroną;
  2) firmy przewozowe, za pośrednictwem których realizujemy dostawy;
  3) dostawcy zamawianych towarów w ramach realizacji twojego zamówienia;
  4) pośrednicy płatności internetowych z których usług korzystamy;
  5) jeśli zapisałeś się na newsletter Twoje dane będą przekazane do podmiotu
  prowadzącego nasz newsletter;
  6) jeśli napisałeś komentarz na stronie Twoje dane będą przekazane do podmiotu
  obsługującego moduł komentarzy;
  7) jeśli wyraziłeś zgodę na ciasteczka marketingowe, Twoje dane zapisane w plikach
  cookies, będą przekazane do naszych partnerów reklamowych.
  8) jeśli wyraziłeś zgodę na ciasteczka analityczne, Twoje dane zapisane w plikach
  cookies, będą przetwarzane przez podmiot dostarczający oprogramowanie do analizy
  ruchu naszej stronie (np. Google Analytics)
 2. Twoje dane nie są przekazywane do Państw spoza EOG lub organizacji
  międzynarodowych, z wyjątkiem partnerów wymienionych poniżej:
  1) Google Inc. z siedzibą w USA w zakresie analityki ruchu na stronie w systemie Google
  Analytics oraz dostarczania dodatkowych funkcji (takich jak Google Maps, Google Search
  Console) związanych z prawidłowym funkcjonowaniem strony oraz wyświetlaniem wyników
  wyszukiwania. Zobacz jak Google przetwarza i chroni Twoje dane. Ten dodatek do
  przeglądarki umożliwi Ci zarządzanie zakresem i poziomem dostępu do danych zbieranych
  przez Google Analytics.
  2) Google Inc. z siedzibą w USA w zakresie reklam i mierzenia ich skuteczności w systemie
  Google Ads. Zobacz jak Google przetwarza i chroni Twoje dane. Tutaj możesz zarządzać
  swoimi preferencjami i informacjami w systemie reklamowym Google.
  3) Facebook Inc. z siedzibą w USA w zakresie obsługi konta i dostępu do danych w serwisach
  społecznościowych (Facebook, Instagram), reklam i mierzenia ich skuteczności związanych z
  instalacją na stronie piksela Facebooka oraz API Konwersji. Zobacz jak Facebook przetwarza
  i chroni Twoje dane.

§5. Termin przechowywania danych

 1. Nie jesteśmy w stanie ustalić przez jaki okres przetwarzać będziemy Twoje dane osobowe.
 2. Dane przekazane nam w związku ze złożonym zamówieniem i sprzedażą
  towarów/produktów przetwarzamy przez 6 lat, celem wywiązania się z ciążących na nas
  obowiązkach podatkowych.
 3. Jeśli przekazałeś nam swoje dane w wiadomości e-mail w celach kontaktowych to Twoje
  dane będziemy przetwarzać do momentu złożenia przez Ciebie żądania usunięcia tych danych
  lub sprzeciwu wobec przetwarzania, ale również w przypadku, w którym uznamy, że
  zrealizowaliśmy prawnie uzasadniony interes Administratora.
 4. Jeśli postanowisz założyć konto użytkownika, Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu
  usunięcia przez Ciebie tego konta.
 5. Jeśli zapiszesz się na newsletter to Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu cofnięcia
  przez Ciebie subskrypcji.
 6. Jeżeli skomentowałeś któryś z naszych materiałów to twoje dane będziemy przetwarzać do
  momentu usunięcia przez Ciebie lub przez nas Twojego komentarza.

§6. Prawa użytkowników

 1. W związku z przetwarzaniem Twoich danych przysługują Ci następujące prawa:
  1) dostępu do treści swoich danych oraz
  2) prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  3) prawo do przenoszenia danych,
  4) prawo wniesienia sprzeciwu,
  5) prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej
  formie, chyba że przetwarzanie Państwa danych odbywa się w celu wykonywania
  umowy przez Administratora, w celu wywiązania się przez Administratora z
  obowiązków prawnych względem instytucji państwowych lub w celu realizacji
  prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
 2. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na
  adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 3. Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych mogą Państwo otrzymać na
  stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl

§7 Informacja o ciasteczkach

 1. Na naszej stronie wykorzystujemy ciasteczka (pliki cookies).
 2. Ciasteczka (pliki cookies) są niewielkimi plikami tekstowymi przechowywanymi na
  urządzeniach użytkowników podczas przeglądania strony internetowej. Są one
  wykorzystywane w celu ułatwienia korzystania z naszej strony, poprawienia jakości
  usług oraz umożliwienia analizy ruchu i zachowań użytkowników.
 3. Ciasteczka mogą być stałe (trwałe) lub tymczasowe (sesyjne). Stałe ciasteczka są
  przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas lub do momentu ich
  usunięcia przez użytkownika. Tymczasowe ciasteczka są usuwane po zamknięciu
  przeglądarki.
 4. Wykorzystujemy ciasteczka własne oraz ciasteczka stron trzecich. Ciasteczka własne
  są wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, personalizacji
  treści, zapisywania preferencji użytkowników oraz analizy statystyk. Ciasteczka stron
  trzecich są wykorzystywane przez zewnętrzne narzędzia analityczne, reklamowe oraz
  do integracji z mediami społecznościowymi.
 5. Użytkownicy mają prawo kontrolować i ograniczać sposób, w jaki ciasteczka są
  wykorzystywane na naszej stronie. Większość przeglądarek internetowych umożliwia
  zarządzanie plikami cookies, w tym blokowanie, ograniczanie lub usuwanie
  ciasteczek. Szczegółowe informacje na temat zarządzania ciasteczkami można znaleźć
  w ustawieniach przeglądarki użytkownika.
 6. Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie ciasteczek może wpłynąć na
  funkcjonalność strony oraz jakość świadczonych usług.
 7. Na naszej stronie wykorzystujemy różne rodzaje ciasteczek, aby lepiej dostosować się
  do potrzeb użytkowników i zapewnić optymalne korzystanie ze strony.
 8. Ciasteczka techniczne: Są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania witryny.
  Umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika, obsługę formularzy, zapamiętywanie
  preferencji oraz zapewnienie bezpieczeństwa strony.
 9. Ciasteczka marketingowe: Pozwalają na personalizację reklam oraz prowadzenie
  działań remarketingowych, które są dostosowane do zainteresowań i preferencji
  użytkowników. Służą również do mierzenia skuteczności kampanii reklamowych oraz
  optymalizacji treści reklamowych.
 10. Ciasteczka analityczne: Są wykorzystywane do zbierania informacji o sposobie
  korzystania z witryny przez użytkowników, takich jak liczba odwiedzin, strony
  odwiedzane, czas spędzony na stronie czy źródło ruchu. Uzyskane dane pomagają w
  analizie i optymalizacji strony, poprawiając jej funkcjonowanie i dostosowując treści
  do potrzeb użytkowników.

§8 Dlaczego korzystamy z ciasteczek?

 1. Komfort korzystania ze strony: Ciasteczka (pliki cookies) mogą znacząco wpłynąć na
  komfort korzystania ze strony internetowej.
 2. Personalizacja treści: Ciasteczka pozwalają na dostosowanie wyświetlanych treści do
  preferencji i zainteresowań użytkownika, co sprawia, że strona staje się bardziej
  atrakcyjna i użyteczna.
 3. Zapamiętywanie ustawień: Dzięki ciasteczkom strona może zapamiętać wybrane
  przez użytkownika ustawienia, takie jak język, układ czy kolorystyka, co pozwala na
  szybsze i wygodniejsze korzystanie z serwisu.
 4. Logowanie: Ciasteczka umożliwiają przechowywanie informacji o zalogowanym
  użytkowniku, co pozwala na łatwe przełączanie się między różnymi sekcjami strony
  bez konieczności ponownego logowania.
 5. Utrzymanie sesji: Dzięki ciasteczkom strona może śledzić aktywność użytkownika na
  różnych podstronach, co pozwala na łatwe wracanie do ostatnio odwiedzanych sekcji
  lub kontynuowanie niedokończonych działań, takich jak wypełnianie formularzy.
 6. Optymalizacja wydajności: Ciasteczka mogą być wykorzystane do analizy ruchu i
  zachowań użytkowników na stronie, co pomaga w optymalizacji jej wydajności oraz
  dostarczaniu treści o wysokiej jakości.
 7. Reklamy: Ciasteczka umożliwiają wyświetlanie spersonalizowanych reklam, które są
  dopasowane do zainteresowań i potrzeb użytkownika. Dzięki temu, reklamy są mniej
  inwazyjne i bardziej adekwatne.
 8. Integracja z mediami społecznościowymi: Ciasteczka pozwalają na integrację z
  serwisami społecznościowymi, takimi jak Facebook, Twitter czy Instagram, co
  umożliwia łatwe udostępnianie treści oraz korzystanie z dodatkowych funkcji, takich
  jak komentowanie czy polubienia.

§9 Funkcje ciasteczek technicznych

 1. Utrzymanie sesji użytkownika: Ciasteczka techniczne umożliwiają utrzymanie sesji
  użytkownika podczas poruszania się po stronie, co pozwala na przechodzenie między
  różnymi sekcjami witryny bez konieczności ponownego logowania czy wprowadzania
  tych samych informacji.
 2. Zapamiętywanie preferencji użytkownika: Dzięki ciasteczkom technicznym strona
  może przechowywać informacje na temat preferencji użytkowników, takie jak
  wybrany język, wielkość czcionki, ustawienia kolorystyczne czy inne elementy
  personalizacji.
 3. Obsługa formularzy: Ciasteczka techniczne wspomagają funkcjonowanie formularzy
  na stronie, takich jak formularze logowania, rejestracji czy kontaktowe, zapewniając
  prawidłowe przetwarzanie danych wprowadzanych przez użytkowników.
 4. Optymalizacja wydajności strony: Użycie ciasteczek technicznych umożliwia
  monitorowanie wydajności strony oraz szybkość ładowania poszczególnych
  elementów, co pozwala na optymalizację i poprawę jakości świadczonych usług.
 5. Bezpieczeństwo: Ciasteczka techniczne pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa
  witryny i jej użytkowników, na przykład poprzez weryfikację tożsamości
  użytkowników, wykrywanie prób włamań czy ochronę przed atakami typu CSRF
  (Cross-Site Request Forgery).

§10 Funkcje ciasteczek analitycznych

 1. Pomiar ruchu na stronie: Ciasteczka analityczne pozwalają na monitorowanie liczby
  odwiedzin, unikalnych użytkowników i wyświetleń stron, co daje ogólny obraz
  popularności i wydajności witryny.
 2. Analiza zachowań użytkowników: Dzięki ciasteczkom analitycznym można zbierać
  informacje o sposobie, w jaki użytkownicy poruszają się po stronie, na przykład czas
  spędzony na poszczególnych podstronach, ścieżki nawigacji oraz miejsca, w których
  opuszczają witrynę.
 3. Optymalizacja konwersji: Ciasteczka analityczne pomagają w identyfikowaniu
  elementów strony, które wpływają na skuteczność osiągania celów biznesowych,
  takich jak rejestracja, złożenie zamówienia czy wypełnienie formularza kontaktowego.
 4. Segmentacja użytkowników: Użycie ciasteczek analitycznych umożliwia grupowanie
  użytkowników według różnych kryteriów co pozwala na lepsze dostosowanie treści i
  oferty do potrzeb poszczególnych segmentów.
 5. Testowanie A/B: Ciasteczka analityczne są wykorzystywane do przeprowadzania
  testów A/B, które polegają na porównaniu dwóch wersji strony internetowej, aby
  sprawdzić, która z nich lepiej spełnia założone cele. Testy te pomagają w
  optymalizacji wyglądu, funkcjonalności i treści witryny.
  §11 Funkcje ciasteczek reklamowych
 6. Spersonalizowane reklamy: Ciasteczka marketingowe umożliwiają wyświetlanie
  reklam dopasowanych do zainteresowań, preferencji i historii przeglądania
  użytkownika, co sprawia, że są one bardziej atrakcyjne i efektywne.
 7. Remarketing: Dzięki ciasteczkom marketingowym można śledzić użytkowników,
  którzy odwiedzili witrynę, ale nie dokonali zakupu lub innej akcji, i ponownie
  kierować do nich reklamy, aby zachęcić do powrotu na stronę i finalizacji transakcji.
 8. Pomiar skuteczności reklam: Ciasteczka marketingowe pozwalają na monitorowanie
  wyników kampanii reklamowych, takich jak liczba kliknięć, konwersji czy
  wyświetleń, co umożliwia optymalizację strategii marketingowej.
 9. Zarządzanie reklamami w wielu kanałach: Użycie ciasteczek marketingowych ułatwia
  koordynację i integrację działań reklamowych prowadzonych w różnych kanałach,
  takich jak wyszukiwarki, media społecznościowe czy strony partnerskie.
 10. Testowanie i optymalizacja treści reklamowych: Ciasteczka marketingowe są
  wykorzystywane do przeprowadzania testów A/B oraz innych metod analizy, które
  pozwalają na ocenę, jakie przekazy, formaty czy kreatywności reklamowe są
  najbardziej skuteczne i angażujące dla użytkowników.